Luyện tập Toán 5 – Từ cơ bản đến nâng cao – Đề số 18

Tính giá trị biểu thức: (236,4 x 10,2 – 46,25 : 0,5) x ( 24,1 x 4 – 48,2 : 0,5).

3 phút 40 giây x 6 + 3,4 phút x 5 – 120 giây = … phút.

Số tự nhiên nhỏ nhất chia hết cho 6 mà chỉ gồm các chữ số 0 và 1 là ……….

LUYỆN TẬP ĐỀ SỐ 18

Câu 4

Năm 2017, tổng số tuổi của hai mẹ con bằng 53 tuổi. Trước đây 4 năm, tuổi con bằng 2/7 tuổi mẹ. Vậy con sinh năm ……..

Có bao nhiêu số chẵn có ba chữ số mà chữ số hàng trăm của mỗi số đều là số lẻ?

Một can to chứa đầy 5,5l dầu, một can nhỏ chứa đầy 3,5l dầu. Vậy 3 can to và 8 can nhỏ như thế có tất cả …….lit dầu.

Tăng số A thêm 60% giá trị của nó ta được số B. Vậy phải giảm số B đi …….% giá trị của nó để được số A.

Một đồng hồ treo tường cứ sau đúng một ngày lại bị chạy chậm 8 phút. Hôm qua Việt chỉnh để đồng hồ chỉ giờ đúng là 10 giờ 5 phút. Hôm nay giờ đúng là 10 giờ 5 phút thì đồng hồ chỉ thời gian là …

Tích của 5 số tự nhiên liên tiếp có tận cùng là chữ số …………

Tỉ số phần trăm của phần diện tích được tô màu so với diện tích hình tròn ở hình bên là …%.

Một hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh bằng 135cm2, chiều cao 5cm và chiều dài hơn chiều rộng 1,5cm, Thể tích hình hộp chữ nhật đó là …cm3.

Người ta sơn toàn bộ mặt bên ngoài chiếc tháp được tạo nên bằng cách xếp các hình lập phương giống nhau theo một quy luật nhất định (có phần đỉnh được mô tả như trong hình vẽ). Vậy tầng thứ 20 (kể từ đỉnh là tầng thứ nhất) của tháp có … hình lập phương không được sơn mặt nào. (Biết tháp có 30 tầng).

Người ta viết liên tiếp nhóm chữ cái VIOLYMPICCAPTINH thành dãy số VIOLYMPICCAPTINHVIOLYMPICCAPTINH… lần lượt bằng 3 loại màu mực: xanh, đỏ và tìm, mỗi chữ cái một màu, bắt đầu từ chữ cái V màu xanh. Vậy chữ cái thứ 2003 là …

Thay thế 4 chữ cái a; b; c; d trong phép cộng a/b + c/d bằng 4 chữ số 0; 4; 5; 6 một cách tùy ý (mỗi chữ cái chỉ được thay bởi 1 chữ số duy nhất) rồi tính kết quả. Tổng lớn nhất có thể là … (Nếu kết quả là phân số thì nhập phân số tối giản).

Một lớp học dạng hình hộp chữ nhật có kích thước mặt bên trong là chiều dài 8m, chiều rộng 6m và chiều cao 4,5m. Trong lớp học, người ta quét sơn các mặt xung quanh lớp màu xanh, trần lớp học màu trắng. Biết tổng diện tích các cửa lớp học là 8,5m2. Sinh tinh quét sơn màu xanh và màu trắng là …m2.

Tính diện tích phần tô màu ở hình bên, biết chu vi hình tròn lớn là 62,8cm.

Một hộp bánh cân nặng 600g gồm 20 chiếc bánh cùng loại. Người ta lấy bớt một số bánh trong hộp để trong hộp chỉ còn lại 12 chiếc bánh thì hộp bánh cân nặng 450g.Vậy vỏ hộp bánh cân nặng ……..g.

Tính tổng sau: 1/2 + ¼ + 1/8 + 1/16 + 1/2048

(Chọn kết quả là phân số tối giản).

Một người may 4 chiếc quần cùng loại hết 3 giờ, may 3 cái áo cùng loại hết 5 giờ 12 phút. Vậy trung bình may một bộ quần áo (gồm một chiếc quần và một chiếc áo như thế ) mất khoảng thời gian là …

Một chiếc túi đựng hai loại bi: bi xanh và bi đỏ. Biết rằng 75% số bi trong túi đó là bi xanh và có 6 viên bi đỏ. Số bi xanh là …….. viên bi.

Ba xe ô tô chở 81 học sinh đi tham quan. Biết rằng 3/4 số học sinh ngồi trên xe thứ nhất bằng 2/3 số học sinh ngồi trên xe thứ hai và bằng 3/5 số học sinh ngồi trên xe thứ ba. Vậy xe thứ hai chở … học sinh.

Khi cộng một số tự nhiên với một số thập phân, một học sinh đã sơ suất quên dấu phẩy của số thập phân nên kết quả tìm được là 2220. Tìm số tự nhiên ban đầu biết tổng đúng là 223,17.

Một lớp có 2 lần số học sinh nam bằng 3 lần số học sinh nữ. Biết số học sinh của lớp đó là môt trong các số: 48; 36; 45; 32. Số học sinh của lớp đó là …

Một hình lập phương có tổng độ dài các cạnh là 108cm. Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là …….cm2

Cho tam giác ABC có diện tích bằng 48cm2. M là trung điểm của đoạn thẳng AB, N là trung điểm của đoạn thẳng BM, Q là trung điểm của đoạn thẳng AC, P là trung điểm của đoạn thẳng QC. Diện tích tứ giác MNPQ là …… cm2

Một hình được ghép bởi hai hình tam giác và một hình chữ nhật (như hình bên. Diện tích hình đó là …

Biết x là số tự nhiên lẻ và 6,5,7 < x <14,3,2. Giá trị của x là ………….

Tổng của hai số là 44. Nếu gấp số thứ nhất lên 6 lần và giữ nguyên số thứ hai thì được tổng mới là 147. Tìm số thứ hai.

Hình vẽ bên phải mô tả phần đỉnh của một chiếc tháp được tạo nên bằng cách xếp các hình lập phương giống nhau theo một quy luật nhất định. Vậy ở tầng thứ 50 (kể từ đỉnh là tầng thứ nhất) của tháp có … hình lập phương.

ĐỐI TÁC

C.TY ĐẦU TƯ VÀ P.TRIỂN GIÁO DỤC NHẬT KHANG

MST: 4300811849.
GP do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp.
Địa chỉ: 171 Nguyễn Cư Trinh – TP Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255 3719 599    -     0987 547 599.
 

 

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
error: Content is protected !!